Plus Bowling Center Wien

The hottest Center in Town

Betriebsliga

Landesverband Wien Bowling Betriebsliga Wien
Sektion: Betriebssport
Beheimgasse 5-7
A-1170 Wien
Telefon: 0043 1 405 63 20
Fax: 0043 1 405 63 20 – 20

Ansprechpartner: Gerhard Schindler

www.betriebsliga.at
E-Mail:

wiener@betriebsliga.at

plusbowlingcenter wien